Wagenpark verzekeren

Verzeker uw wagenpark in één verzekering

Het wagenpark verzekeren is een strategisch onderdeel van menige onderneming of transportbedrijf. Maar auto´s en vrachtwagens betekenen: risico´s en aansprakelijkheid.


Denk aan letselschade, materiele schade (aan eigen middelen en aan derden) en bijvoorbeeld aansprakelijkheid door het vervoer van gevaarlijke stoffen. De bedragen die daarmee zijn gemoeid, gaan de draagkracht van uw onderneming al snel te boven.


Dus naast het wagenpark verzekeren tegen de wettelijk verplichte WA-verzekering, is het van belang ook die andere risico´s af te dekken. De wagenpark verzekering biedt u daarvoor alle mogelijkheden en keuzevrijheden.Wagenpark verzekeren

Ieder wagenpark heeft zijn eigen unieke kenmerken

Daarom is het verzekeren maatwerk. De wagenpark verzekering laat zich dan ook scherp toesnijden op specifieke wensen en eisen. Binnen de wettelijke kaders kunt u zelf de extra risico´s inschatten en die al dan niet met de wagenparkverzekering afdekken.


wagenpark, verzekering

De voordelen van een geheel wagenpark verzekeren:

  • Compleet: De rubrieken bij de wagenparkverzekering sluiten precies op elkaar aan zodat geen lacunes of doublures optreden.
  • Snel weer in bedrijf: Bij schades zorgen wij er voor dat alles wordt geregeld, zodat binnen uw onderneming alle handen vrij blijven om snel weer op de weg te zijn.
  • Korting voor collectief: Deze verzekering kent collectieve overeenkomsten voor wagenparken, inclusief werkmaterieel en wanneer gewenst, de auto´s van medewerkers.
  • Maatwerkoplossingen door risicoanalyse, preventieadvies etc.


Offerte wagenparkverzekering aanvragen:

Klik HierWagenparkverzekering.nl