Transportverzekeringen

Verzeker uw goederen of lading met een transportverzekering of goederentransportverzekering.

De transportverzekeringen dekken beschadiging en verlies van lading tijdens het transport, waaronder het laden en lossen. Wagenparken, vrachtwagens en ladingen betekenen risico´s en aansprakelijkheid, zeker tijdens het transport van de goederen.


Iedere transportondernemer heeft te maken met aansprakelijkheid. Denk maar eens aan de risico´s door het vervoer van gevaarlijke stoffen. Maar ook bij het vervoer van bijvoorbeeld bulkgoederen, stukgoederen en bederfelijke waren zijn transportverzekeringen gewenst.


wagenpark, verzekering

Transportverzekering

Vervoerscondities transportverzekeringen

De vervoerscondities beperken of breiden uw aansprakelijkheid uit. De transportverzekeringen dienen dus aan te sluiten op de vervoerscondities. Vrijwel alle vervoerscondities kunnen wij voor u verzekeren.


Uw aansprakelijkheid wordt bepaald door de vervoerscondities die u overeenkomt, bijvoorbeeld:

  • AVC voor vervoer binnen Nederland
  • CMR voor grensoverschrijdend vervoer
  • Cabotage
  • Algemene Tankvervoercondities voor het Vervoer van Bulkgoederen
  • Algemene Voorwaarden voor het Afvalstoffenvervoer over de Weg
  • AVVC voor veevervoer


Wagenparkverzekering.nl